USA, UK, UN, Ranska, ja Venäjän Utilitarismi

USA, UK, UN, Ranska, ja Venäjän Utilitarismi

Suurivalta valtiot toimivat Utilitarismi etiikka filosofian mukaisesti.

Sehän näkyy selvästi historiasta. Olipa asia Maailman sodat, sodan jälkeen tai viime 10 vuoden kyvyttömyys toimia jos ihmiset ilman valtion valtaa ovat diktatuurien kynsissä. Niin kävi Euroopassa pienille maille ketkä ajautuivat suurivaltioitten Maailman sotaan.

Suuri vallat aloittavat Maailman sodat. Pienet kansat ja maat eivät haluaisi mitään tekemistä Suurivaltojen sotien kanssa. Ei siitä ole heille mitään hyötyä. Hyötyä puskevat suurivallat, niin kuin Venäjä Ukrainan Krimillä, ja Itä Ukraina.

Euroopan Unioni

Euroopan Unioni haaveilee itselle suurivallan status, sen voi ainoastaan mahdollistaa jos paljon pieniä maita menee kimpaan tulla yhdeksi isoksi liittovaltioksi.  Mitä hyötyä siitä Liittovaltiosta olisi, kun Iso liittovaltion kuitenkin toimi Utilitarismi filosofian perusteella.  Euroopan Union vetäjillä on filosofia ja maailman kuva mitä ne ajavat saadakseen sen toteutua.

Moni puolustaa EU idea sanomalla että EU on rauhan asialla. Että se olisi ainot asia mikä ajaa EU toimintaa eteenpäin. EU liittovaltiona voi ajautua mahdottomaan tilanteeseen missä se ei voi peruttaa. Kuka määrää tulevaisuuden EU johtajat? Mistä tiedät ketä ja millä asialla he tulevat olemaan? Ei tiedetä. Mutta yksi asia on varma, voima ja valta virka asemat vettää kuin piru pirulaisia.  Siitä voi jo ennustaa mitä on tulevan tuleva tulevaisuduessa 2020-2030. He kyllä tulevat olemaan intohimoisesti Utilitarismi seurausetiikan kannattajia. Sillä filosofialla tulevaisuuden johtajat saavat eniten ääniä.

 Utilitarismi

Utilitarismi on seurausetiikan muoto, jonka perusperiaatteen mukaan teon moraalinen hyvyys määräytyy sen toimijoille tuottaman hyödyn perusteella. Filosofi John Stuart Mill määritteli utilitarismin opiksi, joka olettaa ”moraalin perustaksi hyödyn tai suurimman onnellisuuden periaatteen”. Tästä seuraa, että utilitarismin mukaan teot ovat oikein silloin kun ne edistävät onnellisuutta ja väärin silloin kun niillä on taipumus tuottaa onnettomuutta. Utilitarismissa moraalisesti hyvän toiminnan mittapuuna toimiva onnellisuus ei siis ole toimijan omaa onnellisuutta, vaan kaikkien niiden onnellisuutta, joita toiminta koskee.

https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#Karl_Marx’s_criticism

Hyöty

Hyöty (engl. Utility) on taloustieteessä onnellisuuden tai tyytyväisyyden mitta, joka saavutetaan kuluttamalla hyödykkeitä tai palveluita. Tämän mitan avulla voidaan puhua mielekkäästi hyödyn lisäyksestä ja selittää ihmisten taloudellista käyttäytymistä ajatellen sen olevan rationaalista toimintaa, joka tähtää hyödyn määrän lisäämiseen. Mikrotaloustieteessä rationaalisuus on määritelty täsmällisesti hyödyn määrän maksimoivana käyttäytymisenä taloudellisten rajoitteiden alaisuudessa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6ty

” Utilitarismissa moraalisesti hyvän toiminnan mittapuuna toimiva onnellisuus ei siis ole toimijan omaa onnellisuutta, vaan kaikkien niiden onnellisuutta, joita toiminta koskee.”

Maailman sota.

Toisen maailman sodan liittolaiset katsoivat että hyvän toiminnan mittapuuna toimiva onnellisuus oli kaikkien niiden onnellisuutta, jotka oliva osana Länsimaitten liitossa. Yksi selvä musta vihollinen, ja harmaata ei erotettu.

Totta että Nuremberg oikeudenkäynti oli henkisesti rehellistä tuomita Natsi Saksan sota rikolliset. Mutta kun Neuvostolitto oli mukan Länsimaitten liittoa niin sitten he toimivat Utilitarismi etikka filosofian periaatteiden mukaan. Suurempi etu oli pitää hyvä sopu Neuvostoliiton jothajien kanssa, kuin kyselle heidän osasta Toisen maailman sodan sota rikoksista. Utilitarismia.

Suuri häpeä on siinä että suhteelisen moraaliset ja viattomat ihmiset heitettiin vankilaan, siitä syystä että Lnasimaitten liitto antoi voiman ja vallan Neuvostoliittolle tehdä oman tahdon mukaisesti.  Oma tahdo esimerkiksi Neuvostoliitolle oli tehdä Molotov & Ribbentrop sopimus Natsi Saksan kanssa. Sitä seurasi väkivaltainen hyökkäys sota 1939 Suomen rajan yli, ja antoivat vaatimuksia Viron valtiolle, Latvia, Liettua. Sitten he tekivät sota rikoksia Puolassa ja Suomessa. Se oli kaikki heidän omaa tahtoa.

Toisen maailman sodan päätyttyä Neuvostoliitto pääsi mukaan Voittajien Oikeuteen (Victors Justice).

Siinä voittajien piirissa heitä suojeltiin 1939-1945 sota rikoksista. Suuria sota rikoksia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_crimes

Sodan vastuullisuus oikeudenkäynti.

Suomessa vuosina 1945 ja 1946 käytyä oikeudenkäyntiä, jossa Neuvostoliiton vaikutus piirin alaiset valtiot tuomittiin Stalinin tahdosta.

Sodan vastuullisuus oikeudenkäynti olivat suomalaisten sota-ajan johtajien oikeudenkäynnit, jotka olivat vastuussa “ehdottomasti vaikuttamisesta Suomeen Neuvostoliiton ja Yhdistyneen kuningaskunnan sodassa vuonna 1941 tai rauhaa ehkäisevän sodan aikana”. Jatkosota, 1941-1944.

 • Risto Ryti viides presidentti 10 vuotta vankilassa
 • Jukka Rangell 25. Suomen pääministeri 6 vuotta vankilassa
 • Edwin Linkomies 28. pääministeri 5 vuotta ja 6 kuukautta vankilassa
 • Väinö Tannerin kauppaedustaja 5 vuotta ja 6 kuukautta vankilassa
 • Toivo Kivimäki Suomen suurlähettiläs NazI Saksassa 5 vuotta vankilassa
 • Henrik Ramsay kabinetin ministeri 2 vuotta ja 6 kuukautta vankeutta
 • Antti Kukkonen kabinetin ministeri 2 vuotta vankilassa
 • Tyko Reinikan kauppaedustaja 2 vuotta vankilassa

Suomen reaktio tutkimukseen

Useimmat suomalaiset katsovat sotavastuutaistelun olevan Neuvostoliiton asettaman kenguru-tuomioistuin, jotta he soditsevat sodan sodan johtajat,  koska ex post facto laki oli Suomen perustuslain vastaista.

Vielä pahempaa yleisön mielipide oli se, että Neuvostoliiton johtoasema, joka oli tehnyt väkivaltaisen sodan Marraskuu 1939, vain 19 kuukautta ennen kuin Suomi aloitti jatkosodan ottamalla taisin sen minkä Neuvostoliitto oli väkivaltaisesti riistänyt. Mutta heitä ei syytetty lainkaan, joten koko prosessi oli tekopyhää Länsimaitten liittolasiten voittajan oikeudella. Väinö Tannerin vakaumus ei runnonut sosiaalidemokraatteja, kuten Zhdanov ennusti; päinvastoin, se teki hänet marttyyriin ja pahasti antikommunistisen kannan puolueessa. Kommunistien sympatiaattoreita syrjäytettiin sosiaalidemokraateista ja työväenliikkeiden valvonta kiistettiin kipeällä tavalla.

Jopa presidentti Paasikivi valitti avustajalleen, että koettelemuksissa annetut tuomiot olivat yksi suurimmista kompastuskivistä Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden parantamiseksi. Se oikein sanottu Presidentti Paasikiveltä, se pitää paikansa vielä 58 vuotta myöhemmin. Eihän moraali arvot ole menettäneet arvoa, sen arvo pyssy samalla tavalla voimass kuin kulta ja hopea. Se on kuin arvo metallia.

 

 

Kansan epärehellinen henki vie harhaan


Kansan epärehellinen henki vie harhaan

Valehtelua usein käytetään strategisesti, epärehellinen keino saavuttaa jotain helpommin tai laittomasti. Valehtelun ympäristö ei ikinä luo tai löydä rauhan omaista ympäristöä, se on jatkuvasti ikiliikkuva epärehellinen ilmiö.
Totuus tarjoaa ympäristön missä ihminen voi olla ja levätä ilman valehtelematta. Siinä tilassa voi alkaa ymmärtämään elämää ihan oikeasti, maailman kaikkeutta ja saada ymmärrystä Luojan tahdosta maan päällä. Ihmisen elämällä on rajat ja raamit minkä sisällä elää ja toimia…
Ihmisen itsepetos kieltää ihmisen rajojen ja raamien olemassa olon. Henkinen totuus elämässä ohjaa ihmistä ajattelemaan oikeasti, luonnon oikeudenmukaisuuden raamien sisällä. Ihmisen vapaa tahto antaa ihmiselle suuria mahdollisuuksia valita ja tehdä sen mikä on oikein. Oikea valinta johtaa oikean olemassa olon, oikeat arvo valinnat tuovat lisäarvoa ihmisen mielen ajattelulle. Hyvien valintojen kautta luoda ajatus maailma missä oikeat valinnat ovat voimassa, siellä löytää hyvää seuraa, samankaltaisia ajattelijoita, luonnon oikeudenmukaisuuden puolustajia.

Baltian maat

”Baltian maiden miehitys oli Molotov–Ribbentrop-sopimuksen mukainen kolmen Baltian maan – Viron, Latvian ja Liettuan – miehitys toisen maailmansodan aikana ja niiden muuttaminen neuvostotasavalloiksi.” – Wikipedia

Pienet naapuri valtio kansat Länsi Euroopan rajoilla, Neuvostoliiton johtajat ottivat pois heidän itsemääräys oikeudet, samalla rajoittaa ihmisten itsenäisyyttä.
Käsitys siitä, että ihmiset kunnioittavat elämää, kunnioittaa elämän Luojaa, kunnioittaa ihmisten oikeuksia, ei ole mikään uusi keksintö. Todisteita on paljon, koko luomiskunta on todiste Luojan teoista. Luonnon oikeudenmukaisuus on henkinen todellisuus ihmisten vuorovaikutus elämässä maan päällä. Järkevästi ajatteleva ihminen pystyy tutkimaan, ajattelemaan, seuraamaan mihin valtion johtajien päätökset johtivat Ensimmäisen ja Toisen maailman sodan väliaikana.

Oikeat hyvät päätökset johtavat oikeaan suuntaan. Johtajilla on yleensä joku tavoite, mihin he pyrkivät? Useat johtajat ovat valelleet heidän päämääristä, kertoen jostain muusta kuin siitä mihin he pyrkivät. Joskus ihmiset uskovat valtion johtajien viestiin vaikkapa moraalittomien sotarikoksien todellisuus on tullut esille.

Mitä järkeä siinä oli?

Neuvostoliiton valtion johtajilla, tehdä Molotov – Ribbentrop sopimus? Muuta kuin lähteä ryöstö retkelle. Joseph Stalin Neuvostoliton johdossa oli henkisesti despootti, koko Neuvostoliiton johtokunta olivat rappeutuneet sellaiseen moraalittomaan tilaan, että yhteys sopimus lähteä ryöstö retkelle Hitlerin kanssa Itä Eurooppaan, näytti heille olevan hyvin antoisa, runsas ja ehdottomasti hyödyttävä aloite kohti Länsi Eurooppaa.

 • Missä oli NL johtajien moraalinen vastuu tunne?
 • Missä oli luonnon oikeudenmukaisuuden käsite?
 • Missä oli Luojan kunnioitus?
 • Missä oli Neuvostoliiton johtajien sydän haaveet?

Occupation of the Baltic States

https://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_the_Baltic_states

“Baltian maat, Yhdysvallat ja sen tuomioistuimet, Euroopan parlamentti, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto ovat kaikki todenneet, että näihin kolmeen valtioon oli hyökätty, ne oli miehitetty laittomasti liitetty Neuvostoliittoon Vuoden 1939 Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa, ensin Neuvostoliitosta, sitten Natsi-Saksasta vuosina 1941-1944 ja uudestaan Neuvostoliitosta vuosina 1944-1991. Tämä tunnustamaton politiikka on johtanut oikeudellisen jatkuvuuden periaatteeseen, Joka katsoo, että de jure tai lain mukaan Baltian maat ovat olleet laittomassa miehityksessä itsenäisinä valtioina koko ajan 1940-1991.
Valloitus miehitys tapahtui 14. kesäkuuta 1940, yhdeksän kuukautta kestäneen niin sanotun tukikohtavaiheen jälkeen. Tukikohtavaiheen aikana maat solmivat syys- ja lokakuussa 1939 maiden välisen avunantosopimuksen, mikä hyväksyi muun muassa neuvostojoukkojen sijoittamisen kaikkiin Baltian maihin. Neuvostoliitto ilmoitti yllättäen kesäkuussa jokaisen Baltian maan syyllistyneen neuvostoviranomaisten kiduttamiseen, minkä takia Baltian maiden hallitukset eivät enää nauttineet Neuvostoliiton luottam


uksena oli nykyisen hallituksen ero, uudet vaalit sekä neuvostojoukkojen marssiminen maahan. Jokainen Baltian maa hyväksyi vuorollaan Neuvostoliiton uhkavaatimuksen, mikä käytännössä johti maiden miehitykseen……

Neuvostoliiton historian uudelleenarvioinnissa, joka alkoi perestroikan aikana vuonna 1989, Neuvostoliitto tuomitsi 1939 salaisen pöytäkirjan Saksan ja itsensä välillä.
Neuvostoliitto ei kuitenkaan koskaan tunnustanut läsnäolon olevan ollut miehitystä Baltiassa, piiritys tai liittänyt kyseisiä valtioita. Mutta kyllä olettivat, että Viro, Latvia ja Liettua olivat Neuvostoliiton sosialistiset tasavaltojen aineosa”.

Diktatuurien Oletukset.

Olettivat, että Viro, Latvia, ja Liettua olivat Neuvostoliiton sosialististen tasavaltojen aineosa.

Mihin sellainen oletus perustuu?

Historiaa diktatuurista, lukien usein tulee esille diktatuurien itsealoitteinen oletus, asenne, tai vaatimukset, olivat kuin pahuuden siemen alku heidän mielten ajatuksissa.

Eihän muut ihmiset ajattele heidän tavalla, ihmisillä on luonnon oikeudenmukaisuus omassatunnossa.
Mikä oletus oli voimassa Joseph Stalinilla vuonna 1939, kun hänen sota kenraalit suunnittelivat Balttia maitten ja Suomen miehitystä? Mikä oli se oletus? Mitä muuta kuin ylimielisyyden röyhkeys, vakivalta ja järjestäytynyt rikollisuus.

Ei ole mitään mutta selitettävää, muuta kun se että se oli pahuuden siementen itäminen ihmisissä, ja pahuuden ilmestyminen maan päälle, Syntisten ihmisten pahan sydämen ajatukset ja suunnitelmat. Ylimielisyys, röyhkeys, vakivalta ja rikollisuus. Ei yhtään muuta, suoraan sanottu epätoivottu pahuus ihmisissä.

Väärä kunnian osoitus pahuudelle. Pahuus ei ole kunnian arvoinen.
Miksi sitten Balttiaan maissa, Suomessa ja Euroopassa pitäisi kunnioittaa sellaista pahuutta? Kun kaikki merkit ja järkevä opetus viestittävät selvästi, että pahuuden henkeä ihmisen pitää välttää, kiertää päättävästi, selkeän järjen käyttö. Itse Luoja sanoo sen olleen pahuus. Itse Luoja tuomitsee sen pahuuden olevan Saatanasta. Miksi sitten Suomessa sitä pahuutta otettaisi kuin syliin ja hoivata, suurena isä aurinkoisena?
Rikollisuuden kylvetyt kierouden siemenet aina kasvattavat kieroutta kylvetty valheen siemen ihmisiin vuosina 1939 – 1991, tuottaa paljon väärää tietoja pitkän aikaa. Ihmisten mielestä usein on vaikea kitkeä pahuuden rikka ruohoja pois, jos he itse eivät tajua päättävästi valheen ja totuuden eroja.

Diktatuurien tahto.

Vuosina 1939-1980 diktatuurien valheet menivät hyvin läpi Itä Euroopassa, jos ei vapaehtoisesti niin sitten väkisin. Sitä samaa yritetään yhä hyödyttää venäjällä, ja vaikuttaa lähinaapuri maihin. Samaa taktiikka Kriminniemimaalla, Itä Ukrainassa, ja Syyriassa, niitten lähde on yksi, epärehellisyyden suuntaisuuden virhe arviointi ja valinta.

Ihmiset ketkä arvostavat, edustavat ja elävät rehellistä elämää, he varastoivat hyvän siemen satoa ja kylvätät hyvää rehellisyyden siementä. Se on samalla kunnian osoitus maan ja taivaan Luojalle, tehdä Luojan tahto maan päällä. Rehellisyyden teoilla maan päälle tulee henkistä lisäarvoa, moraalisuutta, rauhaa, hyvää tahtoa ihmiskunnalle. Siinä samalla luodaan rauhan ilmapiiriä ihmisten yhteyskuntaan.

Miten sitten kun sota rikokset ovat jo tapahtuneet? Miten sitten voi purkaa rikoksia?

Henkinen totuuden ilmapiiri ilmaisee ihmisten henkiset hedelmät, pahat teot tuottivat pahaa hedelmää. Ihmisen aivojen rakenne, rehellinen ajattelu, hengellisyys, totuus, logiikka, järki ja henki vaativat ihmisen sielua valheista irtaantumisen, se vaatii tunnustamista.

Vääryyksiä ja sota rikoksia ei voi peittää, eikä valehdella etteikö niitä olisi tapahtunut. Tunnustaminen on vasten mielistä rikollisen toiminnan mielelle, sillä rikollisuuden lähtökohta on ollut jonkun asian hyödyntäminen epärehellisesti. Kiusaus varastaa, ottaa ilman lupaa. Kun rikos on tehty, usein tekijä sitten yrittää peitellä ja salata kaikki jäljet, ettei joutuisi rikoksesta kiinni. Se vaatii sulkea ja lukita luukut kiinni, pyyhkiä jäljet pois, eristää totuuden hengen pois sielun sisältä, eristää tunteet sydämestä, eristää tekojen tieto ajatuksista.
Eristäminen, poistaminen, sulkeminen, lukita, ja rakentaa rautainen esirippu, tai tiili muurit niin korkealle, ettei totuuden olemassaolo houkuttelisi suljetun kansan omatuntoa. Sisältä ei pääse ulos, eikä ulkoa pääse sisälle, se on diktatuurille tyypillinen suljettu ilmapiiri (kommunismi), kielletty alue pois totuudelta, kielletty alue maan ja taivaan Luojalle.

Wikipedia. Englanti/ Suomi.
“Kansallis-isänmaallinen Venäjän historiografia ja oppikirjat väittävät edelleen, että Baltian maat liittyivät vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon, kun kansat olivat toteuttaneet sosialistisen vallankumouksen riippumatta Neuvostoliiton vaikutuksesta.
Venäjän hallitus ja sen valtion virkamiehet väittävät, että Baltian maiden liittyminen on kansainvälisen oikeuden mukaista ja että se tunnustettiin hyväksi Jaltan ja Potsdamin konferenssissa, ja Helsingin sopimuksessa. Kun taas sopimukset, jotka ainoastaan sitoutuivat olemassa oleviin rajoihin”.

 • Ketkä olivat Jaltan konfferenssin päättäjät?
 • Mihin heidän päätökset perustuivat?
 • Kenen etuja he ajoivat takaa?

Natsi-sotarikollisia etsiä ja viedä oikeuteen. Miksi tutkia Natsi Saksan sotarikoksia? Oliko se siitä syystä, että syylliset olivat Natsi mielisiä? Vai sen takia että he olivat sotarikollisia?

Oikeudenmukaisuus vaatii että oikeudenmukaisuus ajaa oikeutta, oikeudenmukaisuuden periaatteiden pohjalta. Siis sotarikoksien takia, etsiä ja viedä sotarikoksen syylliset oikeuteen.

Jos niin on, miksi sitten Neuvostoliiton sotarikokset eivät haisseet pahalle? Siinäpä se on, ihmisten haju aistit, siellä haisee minne nenän työntää. Natsien sotarikokset haisivat pahalle, mutta Neuvostoliton sota rikoksille Liittoutuneitten nenään eivät sota rikokset haisseet, eivätkä antaneet sen tutkimisessa tilaa tai aikaa.

Se ei muuta totuutta, Neuvostoliiton sotarikokset tapahtuivat, ne ovat tallessa historian totuuden sivujen välissä, ne eivät mene minnekään pois, kunnes syylliset/Neuvostoliiton -valtio tunnustavat tosi asiat ihmisten ilmaan. Se ei voi tapahtua, kunnes Venäjän kansassa on nälkä totuudelle, Venäjän kansa pitää löytää itsestä rehellisyyden, ja vaatia sitä’ samaa Venäjän kansan johtajista.
Kunnes se tapahtuu, Venäjän johtajat yrittävät väärentää totuutta, vaikuttaa ympäristöön, tekemällä valheen todeksi, ja totuuden valheeksi. Kieltämällä totuuden oikeuden, kieltämällä totuuden olemassa olon. Totuuden edustajat ovat harvassa, se vaatii Luojan armoa.

Jatkoa. .. Käänetty Englanti Suomeksi. Wikipedia..

“Venäjä on kuitenkin sopinut Euroopan vaatimuksesta “avustaa miehitetyiltä Baltian mailta karkotettuja henkilöitä” liittyessään Euroopan neuvostoon. Lisäksi kun Venäjän Neuvostoliiton sosialistinen tasavalta allekirjoitti erillisen sopimuksen Liettuan kanssa vuonna 1991, se myönsi, että Neuvostoliiton 1940 liittyvä liitto oli Liettuan itsemääräämisoikeudelle loukkaus ja tunnusti Liettuan valtion oikeudellisen jatkuvuuden.”

Neuvostoliiton sosialistinen tasavaltojen aineosa
Useimmat länsimaalaiset hallitukset pitävät, että Balttiaan valtioitten itsemääräämisoikeutta ei ollut laillisesti poistettu, ja näin edelleen tunnustivat Baltian maat suvereeneina poliittisina yksiköinä, jotka oli sovittu lähetystö Washingtonissa ja muualla toimiva Baltian maiden itsenäisyys ennen 1940 asettamat Balttia valtiot. Itse asiassa itsenäisyys palautettiin Baltian maille vuonna 1991 Neuvostoliiton hajoamisen aikana. Venäjä alkoi vetäytyä joukkonsa Baltiasta (Liettuasta alkaen) elokuussa 1993. Moskovan sotilasjoukkojen täydellinen vetäytyminen saatiin päätökseen elokuussa 1994. Venäjä lopetti virallisesti sodan läsnäolon Baltiassa elokuussa 1998 poistamalla Skrunda-1-tutka-aseman Latviasta. Puretut laitokset palautettiin Venäjälle ja alue palasi latvialaiseen hallintoon, kun viimeinen venäläinen sotilas lähti Baltian maaperästä lokakuussa 1999.

1940 – 1999. Miehitys Baltiassa kesti 59 vuotta.

Kiitos käynnistä Koti Uskonto Isänmaa verkkosivulla.  Toivottavasti tästä  Kansan Epärehellinen Henki Vie Harhaan artikkelista oli hyötyä lukijalle.

Lisää artikkeleja löytyy tästä Vesa Leinonen Uusi Suomi Blogi.

Inkeri Land Kindle eBook

Inkeri Land Kindle eBook

Inkeri-land is the geographical area, located at the east end of the Gulf of Finland, and the Lake Ladoga (Karelia Isthmus) along the Neva River, Narva River and Lake Peipus. The area that the Inkeri-ethnic group of the Baltic Finns historically lived from around 2000 BC to 1920’s. The name Inkeri is in Finnish. Izora is Russian. Ingria in Latin, and Ingermanland in German language. There are many theories where/how the name originated, and most likely had many applications: It is the derivative of the Baltic Finn tribe (Izora) name, which was likely adopted from an Inkeren (Izora) river that flows from Lake Ladoga to Neva, and to the Gulf of Finland.

The other explanation is that the daughter of the King of Sweden, given to in marriage to the (Ingregardin Kiovan) Prince Jaroslav of Kiova, his gift in return to the King of Sweden was the City of Straja Ladogan with its surrounding land. Most likely if this was true the Manor would have had a name change and official documentation. The former theory of the name after the Izora River is more convincing. (Saressalo 2000)

Inkeri Land Kindle eBook

INKERI LAND EBOOK.  CLICK  THIS—–>.  INKERI LAND.

 

Article Source: http://EzineArticles.com/7161661

In the history record, the name Inkeri-land people starts in 859 AD, when the Baltic Sea Finns, especially in the Gulf of Finland and the east side of lake Ladoga, there are people groups of ethnological names. The public record of the Chuds (Tsuudit) appear in the Russian Chronicles, and the Votes (Vatjalaiset), stepped into the history pages for the first time in 1069. The Izora (Izortsy) in 1228, also in the Russian Chronicles. The Ingria-land community once comprised about 55 000 square kilometers, an area of the current day Estonia to Lake Ladoga. The Ingria-land covered the land bridge between Lake Ladoga and the Gulf of Finland, an area of over 200 kilometers long, and extends to the Isthmus into the river up to the border.

Article Source: http://EzineArticles.com/7161661

As the Glacial Maximum melted around 10 000 BC, the water runoff formed the Baltic Ice lake. The early pioneers ventured north along the waterways and its shore lines. The Baltic Finns and other people came from the west, south and east. Several Millenniums went by, and a few more, then came the Vikings from the west, and other people from the south. The Vikings opened up the River highway to the far Middle East. People had settled and started to claim their ownership of land, there was Europe, Swedes, Finns, the Novgorod, Moscow, and the Mongols. Far and wide they went out to conquer the land of Siberia, East and West, Fenno-Scandia, and Lapland. And finally in the 1900 the iron fist slammed down on a small piece of land called Inkeri, and went about eradicating and smashing the ancient old people of Inkeri to oblivion.

INKERI LAND Kindle eBook. 

All About Padlocks

All About Padlocks

All About Padlocks article post reminds the us all of the world that we live in. A world where there are people that are not governed by a rational mind, other physical and spiritual forces have taken control of the individual and have direct control of their actions, whether the actions are immoral or criminal actions.

We all remember the days of the padlock. When they were first available, they presented a great way to keep your belongings safe. They were common with lockers at school, with just about every locker having one. Padlocks were easy to open as well; all you needed was the combination. Once you had the combination, all it took was three clockwise turns, two counterclockwise, and once last clockwise turn to hit the final number and open the padlock.

Although the combination padlock was popular for it’s time, people soon began to realize what happened when they forgot the combination. Combination padlocks were great for those who had a sharp memory although sooner or later forgetting the combination was bound to happen. Once the combination had been lost, a pair of bolt cutters would be required in order to cut the lock.

All About Padlocks
Education message with a degree, diploma, university, reading and more.

Shortly after the combination padlock came the padlocks of today – lock and key. Padlocks that required a key were much easier to use, requiring no combination. All you had to do was keep the key with you at all times and you had no worries about the padlock. If you ended up losing the key however, you would need to cut the lock. To prevent losing the key, most people chose to put the padlock key on their key ring or wear it on a necklace around their neck.

The most popular type of padlock today is Master Lock. The Master Lock brand has been around for generations, proving to be the hardest type of lock to break. It’s been well proven and well documented that guns can’t harm Master Locks. Even if you shoot the lock dead on with a shotgun or handgun, the lock won’t give. Master Locks are made of solid high grade steel and won’t give way to a few shots from a gun. Although they may sustain damage from the blast, they will still be there once the shooting has stopped – protecting what you have them locked to.

Although Master Locks are the most popular and most common type of padlock, there are other types available as well. Multi-Lock, Medeco, and KW are all excellent examples of quality padlocks. These locks feature unique and innovative designs that are near impossible for thieves to get rid of. You can use them around the house to keep doors locked, safes locked, cabinets locked, and virtually anything else that contains your possessions.

The best thing about padlocks is the fact that they are very affordable. You can find them in virtually any department or hardware store. You can shop online as well, and compare what each company lock will offer you. The next time you need to lock up something and you need a small lock – you can count on one of the many padlocks to give you the protection and safety you need.

Thank you for visiting Home Church and Country website and reading this All About Padlocks article post.  http://kotiuskontoisanmaa.fi   I hope this was informative and helpful in keeping your property and home safe and secure.

Ihminen on monipuolinen henkinen olento

Ihminen on monipuolinen henkinen olento

Ihminen on monipuolinen henkinen olento jonka mieli taipuu sille mitä ihminen palvelee eniten omassa elämässä. Ajatus maailma sen kautta, mitä itse palvelee, muuttuu sen muotoiseksi mihin antaa eniten aikaa.

Usko älylliseen Luojaan, elämän älykäs design, Luojan kautta, auttaa ihmistä luonnollisesti ajattelemaan korkeammalla tasolla, sillä siinä kunnioitetaan elämää, elämän antajaa ja elämän lakeja. Samalla siinä uskossa ihminen luopuu epäjumalista, mitkä usein ovat ihmisen fyysisen lihan himoja. Se on ollut ihmisen historian tarina usein, palvella omien himojen luomia epäjumalia, ja tehdä väkivaltaa toisille ihmisille.

Ihminen on monipuolinen henkinen olento
young woman holding happy mask

Ihminen menettää tajunnan siitä erosta mikä on ihmisen halujen ja maailman ja taivaan Luojan välillä.  Se on tajunta kysymys loppujen lopuksi. Onko tajunta itse, oma tahto, oma halu keskeinen, vai jotain muuta, vaikkapa Luojan tahto ja elämän johdonmukainen ja keskeinen?

Ihmisen lapsen elämä usein on alussa itse keskeinen, kunnes tajunta kasvaa iässä, vastuussa ja laajenee yhteiskunta moraali laki tajunnassa. Moni taistelee omien halujen puolesta, yksilöt, johtajat, diktatuurit ja muut. Oma tahto, omat halut, omat himot vaativat erikoista etusijaa muitten edelle.

Ihmiset usein eksyvät mielen ajattelussa, eikä tajua miten suuret erot ovat mielen ajattelun sisällössä, sisäinen tilanne henkisesti, kahden vasta puolien välillä.  Yksi elää itse keskeisesti, ja toinen kohdistaa mielen tajuntaa suurempaan päin, ja siten saada ymmärrystä lukemalla niitä pyhiä kirjoituksia, 66 kirjaa, mitä raamattu esittää.  Ne 40 kirjan kirjoittaa kohdistivat mielen ajatukset pois itsestä, kohden suurempaan maailman ja taivaan Luojaan. Heidän uskon kautta, saivat vastauksia, ja ymmärrystä, mikä ihmisen elämän tarkoitus on?

Ihmisen elämän tarkoitus ei ole elää itsekeskeisesti.

Itsekeskeinen elämä aina johtaa ristiriitoihin, ihmisen halut ovat ristiriitaisia itsensä kanssa, ja myös ristiriidassa toisten ihmisten halujen kanssa.  Ihminen tarvitsee jotain suurempaa, suora linja elämälle mitä noudattaa, että ihmisen elämä kasvaisi henkisesti suoraan ylöspäin vahvana, ja terveenä kuin elävä hyvin voiva puu kasvi.

Linnut ja eläimet luonnossa näyttävät olevan hyvin tyytyväisiä elämässä, vaikkapa niiden elämän on paljon yksinkertaisempi ja vähempi verrattuna ihmisten elämään. Linnut laulavat usein, jokainen aamu, ainakin kesällä, niillä ei näytä olevan paljonkaan itsekeskeisiä ristiriitoja. Ympäristö haittoja kyllä on, peto eläimet saalistavat pienempiä lintuja ja eläimiä.

Ihminen on jotain muuta, se käyttää valtavan paljon aikaa itsekeskeisissä puuhissa, viihteessä, vuosi kymmeniä jonkun halun perässä, eikä se halu aina ole edes ihmisen terveydelle hyväksi. Ja niin aiheuttaa itselle fyysisesti ja henkisesti ristiriitoja, mitkä jarruttavat sen ihmisen henkistä elämää.

Krapula on yksi esimerkki siitä, miten ihmisen halut ovat ristiriidassa ihmisen elämän kanssa, kerran tai kaksi krapulaa luulisi jo ihmisen tajuavan, että sellainen toiminta pitää lopettaa, siksi että siitä ei ole mitään hyvää kokonaisuuden suhteen. Moni jatkaa samaan tahtiin, kunnes joutuu koukkuun alkoholin käytön kanssa.  Joutua koukkuun ja riippuvaiseksi jollekin himolle on ristiriita tilanne ihmisen terveydelle, se on jo todiste miten epäloogisesti, epäjärkevästi moni ihminen usein toimii elämässä.

Missä vika?

Onko vika siinä, että aikuiset ihmiset eivät puhu tarpeeksi niistä haitoista nuorille lapsille, mihin itsekeskeinen elämä ihmiselle johtaa?  Ristiriitaisin ongelmiin. Riippuvaisuuteen, ja usein terveys kärsii.

Yhteyskunnan epäusko johtaa siihen, että ihmisten itsekeskeinen elämän tapa tuottaa itsekeskeistä viihdettä, televisioon, elokuvat, ja muut live viihteet. Itsekeskeiset ihmiset yhteiskunnassa tuottavat itsekeskeistä sisältöä, ja lapset sitten imevät sitä samaa itsekeskeistä elämän tapaa itseensä ja oppivat itsekeskeisen elämän tavat. Siten raiteet ovat valmiiksi luotu lapsille mille he asettavat omat elämän suunta vaunut, ja päämäärä on sitten itsekeskeinen. Tämä on osittain pahin skenaario kuvaus esimerkki, eikä kaikki ihmiset luonollisesti halua sitä.

Yhteyskunnassa on myös paljon ongelmia, ja ongelmiin usein etsitään lääkettä. Ja nopein keino on hoitaa omaa lääkitys, alkoholin käytöllä ja muut päihteet. Siihenkin on omat syyt, ja syihin pitäisi olla sellainen ratkaisu mikä ei pahentaisi tilannetta. Elämän filosofia uusiksi on yksi keino, miten välttää itsekeskeinen elämä mikä pahentaa tilannetta.

Tietysti tuskaa kokeva ihminen on itsekeskeinen luonnollisesti, sillä kuka muu sitä tuskaa kokisi, kuin vain hän itse?  Siinä pitää olla ymmärrystä, hakea ratkaisu ongelman alkuperään. Usein se voi olla vain peritty väärin ajattelu, tehdä kärpäsestä härkä.

Vastaus siihen on selvä, alkoholi ja päihteet eivät paranna ihmisten ongelmia pitkälle, se on vain pika apu mikä lievittää tunne tasolla hetkeksi.  Ratkaisu ongelmaan on johtaa ihmisen pois itsekeskeisestä elämästä. Vaikkapa ottamalla vastaan työtä, tai joku ammatti suoritus, tai palvelus urakka, kävely matka luonnossa, pyöräily, tai jotain vastaavaa.

Ristiriidat mitä yksilö arkipäivä ihmiset kokevat, ovat usein samoja mitä suuret valtion diktatuuri johtajat kokevat, mikro tasolla tehneet vääriä periaate valintoja, lähteneet rakentamaan itsekeskeisesti omaa rauta tietä, omalle veturille, omille rauta vaunujen hyväksi, omalle päämäärälle.  Sellainen itsekeskeinen projekti tekee itse henkilöstä usein täyden pimeyden sokean todellisuudelle, ja jopa kiistävät olevan hukka teillä, menemässä harhaan.  Se linja luo lisää ristiriitoja ulkopuolisten suhteen, vastapuoli asetteluja, vihollisia heidän oman tahdon raide projektilla.

Mistä tietää mikä on oikea tie ja projekti?

Unohtaa oma tahto, omat halut, omat himot, ainakin opetella sitä yksi päivä viikossa, ja sitten huomaa miten oma tahto on usein harhaan johtava tie, mistä olisi todella enemmän haittaa, kun hyötyä.  Liikkumalla luonnossa auttaa luomaan uusia tuoreita ajatuksia, ja sitten vahvistaa uusia ajatuksia tervellä liikunalla, ihmeisessä luonnon elämän keksuudessa. automaattisesti yksi tunti kävely luonnossa, johtaa yhden tunnin matkan verran pois itsekeskeisyydestä. Se on fakta fyysisesti tervelle ihmiselle, jos ei ole terve fysisesti, sitten voi olla, katsella ja kuunella,  vaikkapa istua luonnon keskellä yksi tunti.  Se tuottaa muutosta ihmisen mielen ajattelussa parempaan päin.

Ihmisen oman mielen petollisuus

Siinä on se oman tahdon petollisuus, tunteet, halut ja himot ovat usein petollisia ihmisen nuoruudessa. Faktat, usko ja sitten tunteet seuraavat. Älykäs design, elämän ihme, tajunta, ymmärrys, viisautta tilanteessa. Oppia ymmärtämään elämän kokonaisuutta, pitkäjänteisesti, päämääränä itsehallinta ja usko Luojan tahdolle elämässä. Yksi päivä kerallaan oikeiden valintojen kautta.

Kiitos vierailusta www. Kotiuskontoisanmaa.fi verkkosivulla, toivottavasti tästä oli sinulle apua ja hyötyä. Ole hyvä ja jaa verkkosivut ystävien kanssa.  Kiitos.

 

Me Pidämme Näitä Totuuksia Olevan Itsestään Selviä

Me pidämme näitä totuuksia olevan itsestään selviä

Me pidämme näitä totuuksia olevan itsestään selviä on Amerikan Perustajien peruslaki lausunto.

Vanha kiinalainen sanonta: Jos haluat tietää, mitä vesi on, älä kysy sitä kalalta. Miksi? Koska kala ei koskaan analysoi omaa ympäristöä ulkoapäin katsottuna, se on upotettuna siihen. Ymmärtää, mitä vesi on? Kalan melkein täytyisi saada veden ulkopuolella saada vastaehdotus näkökulma, sen avulla ymmärtää, mikä normaali näkökulma vedestä olisi.  Kala ulkona vedestä, toisi veden ominaisuuden uuteen arvoon.  Ihmisillä todella on lyhyt muisto, moni on unohtanut 77 vuoden historian todellisuudet.

Jos haluat tietää, mitä maailma olisi ilman Amerikan moraali arvojen vaikutusta, tai et usko siihen, että Yhdysvaltain moraaliarvot ovat tehneet mitään merkittävää eroa maailmaan oikealla tavalla positiivisesti, niin matkusta historian ajassa taakse päin maailmaan, ajatellen miten maailma olisi ollut erilainen ilman Amerikan Juutalaiskristillisiä moraali arvoja ja Amerikka niitä puolustamassa, itselle ja toisille.

Kulttuuri erot kansojen välillä ovat selvät ja näkyvät, pienet ja isot valtiot suhtautuvat ja käyttäytyvät eri tavalla, kun kohtaavat.  Eri ihmiset kansojen sisällä käyttäytyvät eri tavalla, sellainen on luonnostaan ihmisten sielujen luonteen rakenne. Jokaisesta kansasta löytyy ihmisiä ketkä vihaavat tunteilla omia ihmisiä, ja tekevät väkivaltaa oman kansan sisällä. On myös ihmisiä ketkä elävät henkisessä imu tilassa suhteessa uskoon, epäusko aina luo imutilan ihmisen henkiseen elämään. Siten he kaivavat itselle henkistä kuoppaa, ja vaativat muilta sen täyttää. Vakaa tila on olemassa, se vaatii uskoa hyvyyteen, ilman uskoa hyvyyteen, on mahdotonta luoda moraalista hyvyyttä.

Kyynisyys on henkisesti negatiivinen epäuskon tila sydämessä. Katkeruus on myös negatiivinen tila ihmisen sydämessä. Sellaiset tilat luovat epäuskoa, mikä kaivaa henkistä kuoppaa mistä on vaikea nousta ylös uskoon. Alussa luoja.

Miksi sitten ihmisten tunteet eivät kohdistuisi negatiivisesti toisiin maitten suhteen, tai toiseen valtioon? Vain sen perustalta, että siitä on tullut tunne ja tapa vihata toisia.  Se vain todistaa miten ihmiset voivat olla pelkästään omien tunteitten ajamina. Eikä syvempää tietoa tai perusteluja tosi asioista, mitkä ylettyvät taakse ajassa vaikkapa 77 vuotta.

Me pidämme näitä totuuksia olevan itsestään selviä

Fakta todisteet ovat olemassa, ja kiitos Amerikan rohkeus puolustaa moraali arvoja, rehellisyys totuudelle, ympäri maailmaa, että ovat luoneet internetin ja sosiaalisen median, missä ihmiset pääsevät vapaasti käsiinsä totuuden tiedoille historiasta.

Mikä muu maa historiassa on mennyt ulos oman intressiltä puolustamaan omia tai muitten kansojen intressejä?

1940 -1981.

 1. 1940 Pearl Harbor.
 2. 1940 -1945 Neuvostoliitto
 3. 1940-1950 Iso-Britannia
 4. 1940-1950 Euroopan maat
 5. 1961 -1981Saksa Länsi/Itä Berliini.

 

Milloin, Amerikka näytti esimerkkiä maailmalle, mitä on ja mihin perustuu oikea moraalinen oikeudenmukaisuus? Se oli heille henkisesti itsestään selvää.

Nürnberg Oikeudenkäynti.

Suuri valtava vääntö, luoda pohja Kansainväliselle oikeudelle.

Perustajajäsenet Yhdistyneiden kansakuntien mukaan oikeuden periaatteita, jotka perustivat moraalisen oikeudenkäynnin.

Nürnbergin oikeudenkäynnissä

Pian sen jälkeen, kun Adolf Hitler tuli valtaan Saksan liittokanslerina vuonna 1933, hän ja hänen natsihallitus ryhtyivät toteuttamaan toiminta periaatteita ja vainota Saksan juutalaisia ihmisiä ja muita mitkä he kokivat olevan vihollisia natsien valtiossa. Seuraavan vuosikymmenen aikana, nämä käytännöt kasvoivat yhä enemmän pakkokeinoksi ja väkivaltaiseksi ja johti lopussa toisessa maailmansodassa (1939-45), systemaattiseen, valtion tukemaan murhiin, joita oli noin 6 miljoonaa Euroopan juutalaista ja yhdessä arviossa 4 miljoonaa – 6 miljoonaa ei-juutalaisia.

Oli monia oikeudellisia ja menetelmiin liittyviä vaikeuksia voittaa ja perustaa Nürnbergin oikeudenkäynti. Ensinnäkin, ei ollut ennakkotapausta kansainväliseen sotarikollisten oikeudenkäyntiin. Oli ollut aiempia tapauksia sotarikoksien syytteistä, kuten toteuttaminen Konfederaation armeijan upseeri Henry Wirz (1823-65) hänen pahoinpitely Unionin sotavankien aikana Yhdysvaltain sisällissodassa (1861-65).

Toinen oli sota tuomioistuin Turkissa 1919-20 rangaista vastuussa olevia Armenialaisten kansanmurhasta 1915-16. Nämä olivat laki tutkimuksia yksittäisen kansakunnasta.  Nürnbergin oikeudenkäynti, oli neljän ryhmä valtuuksia (Ranska, Iso-Britannia, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat) joissa oli erilaiset oikeusperinteet ja käytännöt.

http://www.history.com/topics/world-war-ii/nuremberg-trials

Atlantin julistus

Atlantin julistus on Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Rooseveltin ja Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Winston Churchillin Newfoundlandin edustalla englantilaisella sotalaivalla 14. elokuuta 1941 allekirjoittama julistus, jossa he hahmottelivat liittoutuneiden päämääriä toisessa maailmansodassa sekä sodanjälkeistä maailmaa ja uutta järjestelmää turvallisuuden takaamiseksi. Yhdysvallat ei julistusta annettaessa ollut vielä sodassa.

Viisi kuukautta myöhemmin 1. tammikuuta 1942 Neuvostoliitto ja muut liittoutuneet, yhteensä 26 valtiota, yhtyi Atlantin julistuksen periaatteisiin. Atlantin julistus oli esikuvana Yhdistyneiden Kansakuntien julistukselle.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Atlantin_julistus

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet Osa valtiot Amerikassa on YK perustajajäsen ja yksi viidestä pysyvästä jäsenestä YK: n turvallisuusneuvostossa.

Yhdysvallat on isäntää YK, päämajan joka sisältää tavallista kohtauspaikat Yleiskokouksen Istuin, ja Turvallisuusneuvosto ja useat YK elimet. Yhdysvallat on suurin YK rahoituksen tuoja, joka tarjoaa 22 prosenttia YK: n budjetista vuonna 2015, ja 28 prosenttia rauhanturvaoperaatioiden budjetista.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_and_the_United_Nations

Mihin Amerikan valtion hyvä tahtoinen toiminta malli perustuu?

Heillä on uskoa ja henkeä toimia sille mallille mikä on todistettu olevan moraalisesti vahva pohja.

Juutalaiskristilliset arvoilla on perustava rooli Amerikassa, alkaen itsenäisyysjulistuksessa:

“Me pidämme näitä totuuksia olevan itsestään selviä, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoiseksi, että heidän autuaallisuuden varat on antanut heidän Luojansa, tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, jotka näistä ovat elämä, vapaus ja seurata elämän onnea …”

Me pidämme näitä totuuksia olevan itsestään selviä

Judeo-Christian Values have a foundational role in America, beginning with the Declaration of Independence:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness…”

Read more: http://www.americanthinker.com/articles/2007/09/the_judeochristian_values_of_a.html

Amerikan Isät tunnistivat heidän tarve kunnioittaa sitä mitä oli todettu olevan moraalisesti oikein ja totta. He eivät yrittäneet sitoa valtion instituutiota ja kirkon instituutiota yhteen avioliittoon.  He tekivät selvän pesä eron kahden eri instituution välillä. Että kumpikin voisi toimia itsenäisesti. Samalla Amerikan valtion ottaa pesä eron Englanti kirkon välille, mikä oli valtion kirkko kaikissa Englannin siirto maissa.

Amerikan valtion ei toiminut niin kuin Saudi Arabia valtio, tai Iraani valtio, tai Sudan valtio, että yksi uskonto olisi valtion virallinen uskonto. Neuvostoliito toimi myös hyvin rajoittavasti, hylkäsi kaikki uskonnot, lopetti kaikki kirkon toiminnan paitsi yksi Neuvostoliiton ateisti filosofian mielenmukaiset papit.

Mistä Amerikan Isät saivat sellaisen filosofian ymmärryksen? Ja miksi toteuttivat sitä?

“Me pidämme näitä totuuksia olevan itsestään selviä, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoiseksi, että heidän autuaallisuuden varat on antanut heidän Luojansa, tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, jotka näistä ovat elämä, vapaus ja seurata elämän onnea …”

Juutalaiskristilliset arvoilla on perustava rooli Amerikassa, alkaen itsenäisyysjulistuksessa.

Juutalaiskristilliset arvot.

Miksi on että Yhdistynet Osa valtiot Amerikassa, ovat hyviä ystäviä Israelin kanssa?

Miksi Juutalaisia asuu enemmän Amerikassa kuin missään muualla maailmaa?

Suomessa Juutalaisia on 1/4052.  yksi Juutalainen jokainen 4052 Suomalaista.

 • Amerikassa on 1 juutalainen / 53 amerikkalaista.
 • Saksassa on juutalaisia 1/683.
 • Juutalaisia on.
 • Israel     6,399,000            1.32       Laajennus. 6,451,000
 • United States     5,300,000 – 7,039,000     53           Laajennus. 7,282,000

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_population_by_country

Yhdysvalloissa näyttäisi olevan enemmän juutalaisia kuin Israelissa.

Olisiko jo nyt aika tunnustaa se tosi asia, että Yhdistyneitten Osa Valtiot Amerikassa on perustettu Juutalaiskristillisille arvoilla, Perustuslaista lähtien 1789.

En tässä tarkoita, että amerikkalaiset olisivat itse keksineet amerikkalaiset moraali arvot, ne eivät selvästi ole itse keksineet niitä. He tajusivat sen henkisen todellisuuden mitä Juutalaisten – kristilliset arvot sisältävät.  Se on armo ja totuus samassa paikkaa.

Amerikan Isät yksinkertaisesti tunnistivat ja vahvistivat että on olemassa suurempi todellisuus elämässä ja se on maailman ja taivaan luoja. Peruslaki Raamin tekijät itse totesivat, että on olemassa todellinen tarve ihmisille, henkinen moraalinen perusta mille rakentaa heidän suuri valta. Kunnioittaen luonnon oikeudenmukaisuutta. Kunniattaan Juutalaiskristillisiä arvoja.

Tämä on tosi asia. Miksi Natsi Saksa hajosi? Miksi Neuvostoliitto hajosi? Ne hajosivat siksi että ne eivät olleet henkinen totuus. Ne olivat väkivalta tilassa, vasten moraali lakia. Ihmiselle ei ole annettu sellaista oikeutta, että itsekeskeisesti keksiä itselle joku epämoraalinen idea, mikä rikkoo kaikki hyveet ja moraali lait. Sillä epämoraalisella idealla sitten jyrätä naapuri maita ja kansoja.

Juutalaiskristilliset Arvot.

Mikä mahdollistaa säätämään moraalin?

Ilman moraalia, ei ole mahdollista vahvistaa lakia.

Siksi lakien vahvistaminen kommunismi maissa oli eri toimen piteet, kun länsimaissa.

Moraali laki joka perustuu moraali laki raamiin minkä luoja on antanut. Em. Kymmenen käskyä.

Usko on aina ollut olennainen mekanismi moraalille.

Israelin kansa, kun he lähtivät Egyptistä, saivat vapauden ensiksi, vapaus orjuudesta.

Vapauden lahjaa seurasi laki. Lakia ihmisten sydämeen ei voi pakottaa.

Ihmiset piti itse ottaa vastaa vapaa lahja ja laki uskon kautta.

Israelin kansalle annettiin merkkejä ja ihmeitä auttaa heitä uskomaan Jumalaan, joka toimitti Israelilaiset pois Egyptin orjuudesta.

Sama pätee tänään, ihmisen täytyy oppia uskomaan, elää uskossa.

Mikään kansan valtion hallitus ei saa uskottavuutta, jos sillä ei ole moraalisuutta.

Mikään valtion hallituksella ei on todellista moraalista auktoriteettia, ilman todisteita, että he uskovat ja noudattavat moraali arvoja.

Mitä hyötyä on ollut venäjän johtajien moraali kateista?

Mitä hyötyä on ollut Syyrian valtion johtajien moraali kateista?

On oltava usko, toiminnan usko, mikä tuottaa moraalista toimintaa, raamien sisällä.

Ilman uskoa on mahdotonta toimia moraalisesti. Jos ei ole uskoa moraalille.

Ensiksi täytyy uskoa hyveen luonteeseen. Ennen kun voi toimia niin.

Mikä on hyveen lähde?

Hyve löytyy luojan luonteesta.

Hyveen luonto löytyy myös usein ihmisten persoonan luonteesta, koska ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi.

This article was first published at the Uusisuomi website on the 24 of October 2016.  The blog article  was removed by some Uusisuomi staff on the Tuesday 25. The post modern culture spirit of Finland is characterized by subjective relativism, atheism in denial of absolute truth and denial of the supreme intelligent being of the first cause.

To openly and audibly present the  Judeo-Christian values to have been the most influential in the western values through the spiritual values of the American constitution, is a truth that the post modern culture with it’s pluralism does not want to hear.  Because the culture is characterized by the moral cowardliness.  And the loss of rational mind and reason.  This website domain in Finnish translates to the words  Home Church and Country.   Meaning tradition moral family values, instructed by the word of God as revealed in the Holy bible. Country meaning a rule of law that is based on Virtue, faith and Freedom. There cannot be any credible  enforced law by government, with out morality.  And morality has a preexistence, in the moral law, and there is a moral law giver,  this is what establishes the Judeo-Christian values.

The generation culture of the modern Finland have betrayed the traditional moral values that the independence of Finland was initially established on.  There were absolutes of moral behavior in the heart of the founders.  They believed and trusted in the first cause. The modern Finland arrogant and rude, immoral and unbelieving, paganism is rampant. Demanding for more rights,  regardless how sinful the practices are.  The end is always the same with people that reject to obey the spirit and the grace of God.   Their minds are further darkened and they dive deeper into sinful lifestyle.

God’s Wrath against Sin

…20.  For since the creation of the world God’s invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from His workmanship, so that men are without excuse.

21. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but they became futile in their thinking and darkened in their foolish hearts.

22. Although they claimed to be wise, they became fools,…

Romans 1:20

 

 

 

Epäusko Jumalan Käskyille Suurin Syy

Epäusko Jumalan Käskyille Suurin Syy

Epäusko Jumalan käskyille suurin syy miksi maailma on usein ollut viime 100 vuoden aiokan täydenssä kaaoksessa ja monen maan valtiot ilman älyllistä järkevää valtion johtajaa.

Mitkä tapatumat ovat olleet kaikista räikeät viime 100 vuoden aikana?
Mikä valtion toimet ovat olleet kaikista väkivaltaisia ilman provosointia?
Mikä on ollut voiman ja vallan suhde, valtion uhri ja valtion väkivallan tekijän välillä?
Oliko se tietoinen rikollinen teko, syylliseltä?
Mitä raamattu sanoo sellaisesta rikollisuudesta?
Miten sellaiset tapahtuman voi tuomita, juristisesti raamatun tulkinnan kautta?
Kuka kannustaa oikeudenmukaisuuta maailmalla?
Kuka kannustaa laittomuutta maailmalla?
Onko lakien kunnioittajilla enemmistö maailmalla?
Onko laittomudeen kannustajilla enemmistö?
Mitä sanoo elämän alku syy luoja Jumala, lakien kunnioituksesta?
Onko Jumalan antamat lakien kunnioitus hyve ihmiskunnalle?
Mitä ihmiskunta saavuutta toimia järkevästi äly kanssa, kunnioittamalla Jumalan antamia lakeja?
Mitä ihmiskunta saavuutta olemalla älytön, laittomuuden kannustajina?
Epäusko Jumalan Käskyille Suurin Syy
Integrity, honesty, honor, sincerity, virtue, loyalty, morality, principles — are desirable virtues to value in life.

Epäusko Jumalan Käskyille Suurin Syy  Onko Jumala olemassa?

Onko Jumalan olemassa kysymys, usein voi johtua myös epäuskosta. Niin ettei haluta uskoa, tai alistua toiselle osapuolelle, toisen lain alle kuin vaan oman tahto. Eihän lapsetkaan halua aina olla vanhempien ohjeille tottelevaisia. Eikä yhteyskunnan ihmiset aina halua olla yhteyskunnan siivilaille totelevaisia.  Ihmiset melkein pitää pakottaa totelemaan lakeja, mitsi?  Siksi että ihmisellä on vahva oma tahto, enemmän omaa tahtoa kuin järkevää älyä ajatella asiaa lajemmin, onko Jumala olemassa?

On mahdotonta todistaa, ettei Jumalaa olisi olemassa.

Sillä todistaa absoluuttisen negatiivin on loogisesti epäjohdonmukainen.

Sillä jos puhutaan jostain, että se ei ole olemassa, sinun pitäisi tietää kaiken kaikesta.

Sehän on mahdotonta, ihmisen tietää kaiken kaikesta, sillä ihmisen 5 aistia toimii rajallisesti, materiaalisella tasolla, luonnollisesti maan pinnalla.

Saada esitetyksi jonkun olevan olematon. Sinun pitäisi tietää ensiksi kaiken, kaikki ulottuvuudet yli maailman kaikkeuden, ja sitten vasta sanoa, että sinä tiedän kaiken, ja sinä voi kertoa, että sellaista älykästä olentoa kaiken yli kuin elämän alku syys Jumala, ei ole olemassa.

Minkä teorian elämästä sitten laitaisi sen sijalle?

Evoluutio, että kaikki alkoi alussa räjähdyksestä, se oli vain sattumainen vahinko, mikä tuotti 8,700,000 elämän lajia maanpallolle.  Vahinko?

Uskomatonta, se on ollut enemmän ihme kuin vahinko. Elämän alkuperäinen syys on ihme, toiselta puolelta aikaa ja tilaa, materiallinen on tullut olemattomasta ja näkemättömästä olemaan, suuri ihme.

Kahdeksan miljoonaa, seitsemänsataatuhatta elämän lajia maapalossa (antaa tai ottaa 1,3 miljoonaa).

Se on uusi, arvioitu Lajien määrä maapallolla – kaikkein tarkka laskelma koskaan tarjottu – 6,5 miljoonaa lajia löytyy maalla ja 2,2 miljoonaa (noin 25 prosenttia kokonaismäärästä) asunnon valtamerten syvyyksissä.

Lisäksi tutkimuksessa, julkaiseman PLoS Biology, sanoo peräti 86% kaikista lajeista maalla ja 91% näistä merissä ei vielä ole löydetty, kuvattu ja luetteloitu.

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823180459.htm

Seuraava Osa tästä aiheesta löytyy otsikolla  JÄRJESTÄYTYNYT USKONTO

Kiitos vierailusta http://kotiuskontoisanmaa.fi/ verrko sivuilla ja lukemalla tämän kirjoituksen Osa 2.  Epäusko Jumalan Käskyille Suurin Syy….

Osa 1. Voi lukea seuraavasta Uusisuomi Blogi lenkistä.

Yhdysvaltojen Eriomaisuus On Ollut Heidän Vahvat Moraaliset Arvot.

 

 

Järjestäytynyt uskonto

Järjestäytynyt uskonto

Järjestäytynyt uskonto  käsite on monelle tietämätöntä, sillä mitä enemmän voimaa ja valtaa se saa sitä vaarallisempi tai virheellisempi se voi olla.  Järjestäytynyt uskonto  voi peitellä kaikenlaista sen verhon taakse, kaikenlaista vääryyttä, laittomuutta ja heresy.

“Järjestäytynyt uskonto, joka tunnetaan myös institutionaalinen uskonto, on uskonto sosiaalisesti turvalaitoksena, jossa uskomusjärjestelmiä ja rituaaleja järjestelmällisesti järjestetty ja virallisesti vahvistettu.  Järjestäytynyt uskonto on tyypillisesti ominaista virallisen opin (tai dogmi), hierarkkinen tai byrokraattista johtorakenne, ja kodifioida säännöt ja käytännöt”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Organized_religion

Järjestäytynyt uskonto

Kansallisvaltio

Kansallisvaltio on valtio, jossa yksi kansallisuus on ylivoimaisesti hallitsevassa asemassa.

Kansallisvaltioiden voidaan katsoa syntyneen Euroopassa hallinnollisten ja kulttuuristen muutosten seurauksena. Kansallisvaltio kytketään usein moderniin aikakauteen ja erotetaan hallintonsa puolesta keskiaikaisesta feodaalivaltiosta sekä absolutistisesta valtiosta.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallisvaltio

Seuraavat tiedot on lainattu käännetty Englanti kieli- Suomen kieleksi, kirjoituksesta Theocratic Governments. 

 1. Afganistan

Afganistan on islamilainen valtio ja teokraattinen hallitus. Täällä, Islam on virallinen maan uskonto suurten poliittisen toimielimen perusta Afganistanin perustuessa islamilaisen sharia – lakiin.

 1. Iran

Islamilainen tasavalta Iran, on vallankumouksellinen teokraattinen valtio. Tässä perustuslaki merkitsee, että valtion hallitsija pystyy parhaiten tulkitsemaan Islamin ja varmistaa, että ihmiset valtiossa pysyvät tiukasti shiiojen Islamilaisten periaatteissa ja uskonnollisia käytäntöjä.

 1. Saudi-Arabia

Saudi-Arabia, Islamilainen teokraattinen monarkia, on yksi tiukemmista kontrolloidusta hallituksista maailmassa. Maa on myös koti kahdelle Islam pyhimpiä paikka kaupungeita Mekka ja Medina.

 1. Sudan

Sudanissa teokraattinen sääntö Sudanin hallituksessa, ja oikeusjärjestelmään perustuva Islamilaiseen lakeihin, käytetään ensisijaisesti maan johtajien työkaluna manipuloida ja mukauttaa maan muslimiväestöä, joka muodostaa noin 97% koko väestöstä.

 1. Vatikaani

Vaikka kaikki muut mainitut maat listalla hallitaan joissakin muodossa teokraattinen Islamilainen hallitus, Vatikaania on ainoa maa maailmassa, jossa absoluuttinen teokraattisesti vaali monarkia mitä ohjaavat kristilliset uskonnolliset koulukunnan periaatteet. Paavi on ylin valta maassa, ja johtaa toimeenpanoa, lainsäädäntö- ja tuomiovallan Vatikaanin hallituksessa. Tämä on myös ehkä ainoa monarkia maailmassa, joka on ei-perinnöllinen luonteeltaan.

 1. Jemen

Jemenin niin kuin useimmat mainitut valtion maista listalla, perustuu myös teokraattiseen hallintoon Islamilainen sharia – laki, sanelee toimeenpanovallan, legislatiivinen, ja tuomiovalta hallituksessa.

http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-theocratic-governments-today.html

Mikä on henkinen totuus valtiosta?

Mitä mieltä olisi siellä ihmiset, jos sinä menisit vaikkapa Los Angeles, New York tai Washington, jakamaan lentolehtisiä?

Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me”. John 14:6.

Entäs kun menisi:

Afganistan?  “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me. – Jesus”.

Iran? “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me- Jesus”.”.

Saudi-Arabia? “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me- Jesus”.”.

Sudan? “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me- Jesus”.”.

Jemen?  “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me- Jesus”.”.

Russia? “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me- Jesus”.”.

China? “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me-  – Jesus”.

Helsinki? “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me- Jesus”.”.

Sellainen henkinen kansan valtiosta peilaa syvälle kansan psyyken sydämeen. Mikä asenne vaikuttaa siellä ihmisen sydämen portilla, kun totuus kutsuu? Ajattelemaan ihmisen elämän merkitystä.

Mikä muu suurivalta on ollut niin avoin ihmisoikeuksiin suhteen, ihmisen vapaa tahto itse päättää?

Judeo-Christian Values have a foundational role in America, beginning with the Declaration of Independence:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness…”

Juutalaiskristillisillä arvoilla on perustava rooli Amerikassa, alkaen Itsenäisyysjulistuksessa:

“Me pidämme nämä totuudet olevan itsestään selviä, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoiseksi, että niiden autuaallisuuden on antanut heidän Luojansa tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, jotka näistä ovat elämä, vapaus ja seurata elämän onnea …”

http://www.americanthinker.com/articles/2007/09/the_judeochristian_values_of_a.html

Ensiksi voi hyvin helposti huomata miten edelliset maat listalla eivät kyenneet samalle tasolle ihmisten oikeuksien suhteen ja vapaus elämään.

Toiseksi voi havaita Amerikan perustajat olivat siinä ajassa valistuneita, kuinka muuten voisi kirjoittaa Peruslakiin, ”Me pidämme nämä totuudet olevan itsestään selviä”, ja ne arvot mitä sitä seurasi.

Ominaisuus on sen uskontojen monimuotoisuus käytännössä.

“Eri uskontokunnat ovat kukoistaneet Yhdysvalloissa. Suurin osa amerikkalaisista ilmoittaa, että uskonto on erittäin tärkeä rooli heidän elämässään, se on suhteessa ainutlaatuinen kehittyneissä maissa.

Eri uskontokuntien ovat kukoistaneet alueella Yhdysvalloissa. Suurin osa amerikkalaisista ilmoittaa, että uskonto on erittäin tärkeä rooli heidän elämässään, suhteessa ainutlaatuinen kehittyneissä maissa.

Historiallisesti, Yhdysvallat on aina ollut tunnusomainen sen uskonnollisen moniarvoisuuden ja monimuotoisuuden kautta, joka alkoi eri alkukansojen uskomuksien enne siirtomaan aikaa. Siirtomaa aikana, Anglikaanit roomalaiskatoliset ja päälinjan protestanttien sekä juutalaisia saapuivat Euroopasta.

Itä Ortodoksisuus on ollut läsnä Venäjän kolonisaation ajoista Alaskassa. Erilaiset protestantti kirkon erot jotka jättivät Englannin kirkon, suuresti monipuolisti uskonnollista maisemaa.

Suuri Herätys synnytti useita protestantti kirkon vaha leimaa, jäseniä Metodisti seurakunnissa lisääntyivät voimakkaasti toisen suuren herätyksen aikana.

1800 luvulla, Deismi löysi kannatusta Amerikan yläluokassa ja ajattelijoiden kesyydessä. Episkopaalinen Kirkko (USA), erosi pois Englannin kirkosta, se muodostui Amerikan vallankumouksen aikana. Uusia protestantti kirkon oksia kuin adventismi ilmestyi.

Uudistajat ja muut Jeesukseen uskovaiset kuten Jehovan todistajat, myöhempien aikojen pyhä liike, Kristuksen kirkko, tieteelliset sekä Yhdistyneet ja Universalisti yhteisöt kaikki avautui 1800 luvulla. Helluntaisuus syntyi jo 1900 luvulla Azusa kadun herätyksen seurauksena

Suurin osa amerikkalaisista tunnistaa itsensä kristittyinä, samalla kun lähes neljäsosa ei tunnusta olevan uskonnollisia.

2014 tutkimuksen mukaan, jonka Pew Research Center, 70,6% Yhdysvaltain väestöstä piti itseään kristittyinä, jossa 46,5% tunnustavia osallistumiseen erilaisiin kirkkoihin, jota voitaisiin pitää protestanttisena, ja 20,8% tunnistivat olevan Roomalaiskatolinen uskomuksissa. Samassa tutkimuksessa todetaan, että muut uskonnot (mukaan lukien juutalaisuus, buddhalaisuus, hindulaisuus, ja islam) yhdessä muodostavat noin 6% väestöstä.

2012 kyselyn Pew foorumin mukaan, 36 prosenttia Amerikkalaisista totesivat heidän osallistuvat Jumalan palvelukseen lähes joka viikko tai enemmän. 2016 Gallup mukaan, Mississippi 63% väestöstä luonnehti olevan erittäin uskonnollisia (sanoa, että uskonto on heille tärkeää ja osallistua jumalanpalveluksiin lähes joka viikko) on kaikkein uskonnollinen valtio osa maassa, kun taas New Hampshire on vain 20% erittäin uskonnollinen ja on vähiten uskonnollinen valtion osa”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_States

 1. Juutalaiskristilliset arvoilla on perustava rooli Amerikassa https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_the_United_States
 2. Valtion Ateismi Neuvostoliitossa https://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism
 3. Teokraattinen hallitus Islam
 4. Kommunismi Valio Kiinassa https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China

Miksi uskonolla on merkitys tulevaisuuden suhteen?

Uskomaton ateisti valtion johtajan idealogisissa mielessä ei ole mitään rajoittavia raameja, muitten ihmisten suhteen, jos Jumalaa ei ole olemassa, mille taholle olla vastuullinen? Mitä hän voisi sitten kunnioittaa tai pelätä?

Internation Court of Justice. Lähipiirin ysväviä, perhettä, rakkautta? Ei paljonkaan muuta.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Court_of_Justice

Mitä Islam uskonnon johtaja kenellä on voimaa ja valtaa tottelee? Islam lakia, se on heidän mielestä ainoa oikea oppi. Ja samalla suhtautuu väkivaltaisesti suhteessa muut uskonnot.

Juutalaiset ovat suvaitsevia uskovia, he ovat valistuneet suhteessa Jumalan persoonan ominaisuuksia. Kertoneet siitä jo 3400 vuotta. Ja tarkemmin oikeudenmukaisuuden kannalta melkein 2000 vuotta.

Juutalaiskristillisillä arvoilla tulee hyvin selvästi esille parhaiten Amerikan valtion voiman ja vallan käytöstä, sillä Amerikassa on uskonnon suhteen paljon suurempi toleranssi kuin oli Ateismi valtion Neuvostoliitossa, tai on Islam uskonnon maissa.

Loppujen lopuksi, jos katsoo ja vertaa niitä suuria vaikuttajia mitä on maailmalla, ja kysyy miten sen henkinen totuus on suhteessa ihmisten vapaus olla ja elää rauhan omaista elämää?

Niin Amerikka Juutalaiskristillisillä arvoilla nousee ykköseksi kaikista muista, vaikkapa Amerikalla on ollut paljon laajempi leveä Euroopan, Afrikan, tyynen meren ja Aasian kansojen kulttuurinen pohja.

Todisteet esittävät, että Amerikan valtion Perustus laki on luonut arvo pohjan, arvo pohja mikä perustuu Juutalaiskristillisillä arvoilla, se kunnioittaa ihmisiä ja antaa ihmisille vapauden kunnioittaa ihmisiä yhteyskunnassa.

Kiitos vierailusta http://Koti Uskonto Ja Isänmaa.fi / verkkosivulla ja lukemalla tämän JÄRJESTÄYTYNYT USKONTO kirjoituksen. toivon että siinä on sinulle apua ja hyötyä. Edellisen kirjoituksen samasta aiheesta voi lukea Otsikosta EPÄUSKO JUMALAN KÄSKYILLE SUURIN SYY
http://kotiuskontoisanmaa.fi/epausko-jumalan-kaskyille-suurin-syy/

Moraalinen Relativismi

Moraalinen Relativismi

Moraalinen relativismi on filosofia mikä kiertää moraali lait, eikä ota moraalista vastuuta moraalittomista teoista. Monet valtion johtajat turvautuvat moraaliseen relativismiin. He väittävät, että ei ole olemassa objektiivisia moraalisia arvoja, jotka auttavat meitä määrittämään, mikä on oikein tai väärin.

He väittävät että “kaikki on suhteellista.” Puolustaakseen tätä asentoa relativisti tuo esille kaksi ja puolustaa kahdella perustelulla:

 •  (1) Koska ihmisen ja kulttuurit ovat eri mieltä moraalista, ei ole olemassa objektiivisia moraalisia arvoja;
 • (2) Moraalinen relativismi johtaa toleranssiin, käytäntö millä voimme sietää erilaisia tai outoja.

Tässä numero 1 argumenttia on virheellinen. Se ei etsi yhtenäisyyttä, persoonallisuuden moraali arvoa monipuolisuudesta maailman laajuisista kansoista.  Vaikkapa luonnon oikeudenmukaisuus, eikä ota huomioon sitä yhtenäisyyttä, todellisuutta mikä monipuolisuudella on todella yhtenäistä, maailman ihmiskunnassa.

Yleisesti jokainen ihminen nyt maailmalla, 7,100,000,000 on syntynyt äidistä, ja äiti on kasvattanut sen elämän alkuun.

Arviointi kaikista ihmisistä mitä ovat eläneet maan päällä on samankaltainen ajatus.

Minä nostan nämä tiedot pöydälle siksi, että se avaa ajatuksia lukijoitten mielessä.

Keski-ikä olleet 10,000 vuotta sitten 80v, sitten 60v, 50v, 40v, 33v, 31v, ja nyt jotain 23 v.

50,000 B.C.         2             –              –

8000 B.C.            5,000,000            80           1,137,789,769

1 A.D.    300,000,000       80           46,025,332,354

1200      450,000,000       60           26,591,343,000

1650      500,000,000       60           12,782,002,453

1750      795,000,000       50           3,171,931,513

1850      1,265,000,000    40           4,046,240,009

1900      1,656,000,000    40           2,900,237,856

1950      2,516,000,000    31-38     3,390,198,215

1995      5,760,000,000    31           5,427,305,000

2011      6,987,000,000    23           2,130,327,622

Kaiken kaikkia ihmisiä maan pallossa on ollut arviolta

 • 107,602,707,791.

http://www.prb.org/Publications/Articles/2002/HowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx

Siinä maailman kansojen määrässä on paljon monipuolisuutta, ja valtavan suuri osa niistä on syntynyt omasta äidistä.

Supistaa monipuolisuuden yhtenäisyydeksi.

Jokainen ihminen on ollut täysin riippuvainen ensimmäisen vuoden elämässä. Ne ovat kasvatettu niin kuin ihmisen vauvat kasvatetaan, läheisesti, hellästi, paljon hoivausta ja rakkautta. Moraali arvo äidin ja lapsen suhteen on ollut suurin määrin sama, paljon tunteita, toivoa ja hyvää tahtoa.

Ihmisten valintojen kautta sitten vanhempana lapsena vasta, alkaa ihmiskunta jakaantua moraali arvojen valintojen kautta.  Se voi olla myös sen ajan ympäristö, että syntynyt moraalittomuuden keskelle tai kylä sodan keskelle.

Riippumatta ajan tai sijain ympäristöstä, on olemassa absoluuttinen totuus mikä antaa pohjan muuttamattomille moraali arvoille.  Ja kertoo tarinaa moraali lakien antajasta. Mikä ohjaa ihmisen sielun henkiseen totuuteen ja ulos yön pimeydestä päivän valoon.

Miksi Ihmiset Etsivät Totuutta

Kirjoitin totuuden aiheesta Osa 1 otsikolla Miksi Ihmiset Etsivät Totuutta, edellisessä Uusisuomi Blogi kirjotuksessa.  Siihen sitten kirjoitin Koti Uskonto ja Isänmaa blogissa Osa 2 otsikolla Voiko Totuutta Oppia Tuntemaan.

Totuus aiheena on mielenkiintoinen, totuus ei ilmene vain ainoastaan kahdella ulottuvuudella, niin kuin usein käytetään totta vai ei totta käsitettä paperilla? Matematiikassa tai semantiikka, taide, logiikka tai design.

Totuus käsite ulottuu yksinkertaisesta ulottuvuudesta ulos laajempiin ulottuvuuksiin, niin kuin materiaalinen esine, tila, ulospäin, taakse päin ajassa, sinne missä maailman kaikkeuden materiaali syntyi.

 Mikä se käsitys on, että jotain syntyy?

Se että olemattomasta tulee jotain olemaan.

Maailmalla ja Suomessa nyt, tässä ajan hetkessä, kello 22:22. Lokakuu 18. 2016, on tulevaisuuden suhteen tulevan paljon ihmisiä, ketä ei ole vielä olemassa.

Miten sellaista asiaa voi puhua, että on, mutta ei ole vielä? Olemassa?

Saman tapainen käsitys on, kun ihmiset tekevät vuosi kalenterin, eihän kukaan tee vuosi kalenteria, ja myy sitä vain yksi päivä kerrallaan kuin maito kauppa. Vuosi kalenteri on tehty ja myyty koko vuoden ajalle valmiiksi, se ei ole mennyt pilalle, vaikkapa emme ole sinne vielä ajassa saapuneet.  Se ennustaa tulevaisuutta eteenpäin, samaan tahtiin, kun meidän lento matka avaruudessa, maan päällä on mennyt tasaiseen tahtiin.

Totuus on samankaltainen, totuus absoluuttisessa mielessä on muuttumaton referenssi, toisin sanoen ei ole mitään järkevää syytä muuttaa suhdetta totuuteen, jos totuuden on todella löytänyt. Monet ihmiset ovat etsineet totuutta, ja monet ihmiset ovat löytäneen totuuden, ja kun sen on kerran löytänyt niin ei ole mitään syytä siirtyä pois rehellisestä totuudesta.

Totuus on ollut kautta historia ihmisille luotettava turva paikka

Totuuden turva paikka ihmisille on ollut se viimeinen paikka tuhon partaalta mistä ihminen on anonut itselle pelastajaa elämälle.

Sellainen on ihmisen tarina maan päällä, se on ollut Juutalaisten tarina, se oli Itä Euroopan kansalaisten tarina, se on ollut ihmisten tarina ympäri maailmaa, ihminen anoa oikeutta elämälle totuuden perusteella.

Absoluuttisen totuuden käsite on erittäin tärkeä käsite.

Totuuden olemassa oloa, ihmisten yhteyskunnan elämässä, voisi verrata vaikkapa kirkkaaseen meri suola veteen missä meri vesi eläimet elävät. Kirkas merivesi antaa vesi eläimille elämän merkityksen ja mahdollisuuden. Se yhdistää kaikkea sitä mitä meri veden elämässä on.  Älylliset olennot tunnistavat totuuden olemassa olon. Ilman absoluuttista totuutta älyä ei olisi olemassa.

Ilman totuutta, ihmisen tai eläinten mielen prosessissa ei olisi älyllistä toimintaa, äly etsii ja hakee yhtä oikeata vastausta. Vaihtoehtoja voi olla monia, äly hakee vain yhtä oikeata vastausta. Totuus on kuin se kangas minkä taustalle heijastuu, totuuden antama oikea ratkaisu.

Totuuden käsitys, ei siten ole kysymys, onko totuutta olemassa? vaan tunnustaako ihminen totuuden olemassa olon. KUIM

Ihminen joka tunnustaa totuuden olemassa olon, tunnustaa että se on olemassa, ja ihminen joka kieltää totuuden, kieltää totuuden hengen ja totuuden olemassa olon.

Harva ihminen kieltää auringon olemassa olon, tai sen vaikutukset ihmisille, valo, lämpö, ja elämää maan päällä. Ihminen kokee auringon suoraan kahden aistien kautta, näkö ja tunne.    Siksi hotellin buffet ruoka pöytä antaa valtavan laajan kokemuksen, verrattuna auringon säteilyyn. Kaikki 5 aistien viestittää ruoka pöydästä.  Ihmisen keskeisin subjektiivinen elämän kokemus, ruoka ateriat.

Miten pitkälle ihmisen aistit ylettyvät?

Ihmisen aistit ainoastaan, eivät yletä tarpeeksi pitkälle elämässä, ihmisen luonnolliset 5 aistia ovat, näkö, kuulo, tunto, hajuaisti ja makuaisti. Kaikki 5 aistia auttavat ihmistä löytämään ruokaa ja välttämään vaara tilanteita.  Ne suojelevat ihmisen fyysistä olentoa, ihmisen elämän henkeä. Samalla tavalla ihmisen sielu elämän usein kohdistuu 5 aistien maailmaan.  Ihminen nauttii juoda kesän marja mehua tai syödä tummia viinimarjoja.  Samoin Suomalainen nauttii kylmän talven työ päivän jälkeen, tuntea kuuman saunan löylyn ja sen jälkeen kylmän järven veden uinnin, sitten taas kuuman saunan löylyt ja lopuksi kylmä virkistely olut. Se palauttaa hyvän olon tunnetta työn rasituksesta.  Terveyden tila siirtyy myös jatkuvat tunto aistiin, ihminen nauttii siitä, kun tuntee olevan fyysisesti terve.  Se on yksi osa ihmisen sielu elämää.

Ihmisellä on mieli ja abstraktit ajatukset, ihmisellä on myös fyysinen olento.

Totuuden määrityksessä pitää olla joku muuttumaton referenssi, mikä ohjaa ihmisiä luotettavaan suuntaan elämän valinnoissa ja elämän filosofiassa. Tämä käsite on yksinkertainen välttämätön totuuden tarve ihmisen elämälle. Samalla tavalla kuin suunnistajalla on joku referenssi mikä ohjaa ihmistä kohti toivottua päämäärää, ettei eksy.

Muuttolinnut sanotaan sisältävän aistit mikä ohjaa lintuja lentämän kohti päämäärää, samoin meri lohen lohien pojat sisältävät aistit mitkä ohjaavat lohen poikasia uimaan sinne puron uomaan missä niitten kalan emon laskemat kalan munat saivat alkunsa, ja poikaset kasvoivat kalaksi. Poikaset palaavat sinne samoille alku vesille, muistaakseen oltuaan kahden vuoden jää merellä, kasvamassa ja voimistumassa.

Totuus ajan summasta

Olisiko mitään syytä lopettaa laskemasta päiviä?  Viikkoja ja vuosia? Mikä merkitys sillä on, että laskemme aikaa?  Laskemalla aikaa auttaa miten suunnitella tulevaisuuden suhteen.

Ajan käsitys voi olla ihmisen mielen ajattelussa abstrakti käsite, mutta samalla se on myös hetkellinen todellisuus, mikä laajentaa ihmisen tajuntaa, havainto kyky ajan tilassa, kolmeen eri suuntaan, hetken tila ajassa, eteenpäin kohti tulevaisuutta, ja taakse päin kohti menneisyyttä.

Miten paksu, ajan hetken tajunnan tila on?

Onko ajan tajunta postimerkin paksuinen?

1.abstract

Olemassa ajatus tai idea, mutta joilla ei ole fyysistä tai konkreettista olemassaoloa.

Ajan tajunta, maan päällä on kolme ulottuvuutta, se tajunnan ajan hetki, kun tajunta sytyttää tajunnassa tajuntaa.  Sitten se eilinen, se on mennyt ja jäänyt taakse, ja huominen ei vielä ole saapunut.

Tämä kolmiulottuvuus ajan tajunnasta on tärkeä ajatus tajuta, jos puhutaan totuudesta. Sillä absoluuttinen totuuden käsitys ylettyy yli ihmisen tajunta käsitys ajasta, tai ihmisen ymmärryksen käsitys ajasta. Tajunta ja ymmärrys ei ole sama tila. Tajunta on todellinen hetken kokemus, mutta ymmärrys sisältää tietoa.   Kokemus ja tieto ei ole sama asia.

Totuutta ei pidä supistaa tai määritellä ainoastaan ihmisen suppean, virheellisen sielu elämän kanssa. Sielu elämässä voi olla kaikenlaisia subjektiivisia ihmisen äärimäisisä elämän sekoilun valintoja, mikä vääristelee, muuttelee ja vaihtelee tajuntaa.  Myös luonnolliset ikä ja kasvu muuttavat ihmistä.  Missä on ihmisen sydän? mitä ihminen rakastaa kaikesta sydämestä? Se kertoo paljon yksilö ihmisen sielusta.

Relativismi ei voi olla totta.

Absoluuttisen totuuden kieltäjät suoraan tai epäsuoraan sanovat että,

Kaikki totuus on relativistinen.

Totuuden kieltäjä, kun sanoo että kaikki totuus on relativistinen, hänen on joko ottaa se totuutena, sisältää sen periaatteen, tai sulkee sen pois.  Jompikumpi.

Jos sen lausunnan hyväksyy, että kaikki totuus on relativisminen, siten se lausunta on myös relativisminen, ja niin ollen se ei ole aina totta.

Jos sen lausunnan sulkee pois, että se oletetaan olevan absoluuttinen, sitten samalla kieltää että absoluutit ovat olemassa.

Relativismi ei voi olla totta.

Kiitos vierailusta www.kotiuskontoisanmaa.fi/ verkkosivuilla, ja lukemalla Moraalinen Relativismi. Toivotavasti tästä kirjoituksesta oli sinulle apua ja hyötyä. Lisää samasta aiheest voi lukea Uusisuomi Blogi kirjitus Relativismi Ei Voi Olla totta.